Verktøy for plast

Formverktøy for produksjon av produkter av plast

Vi produserer både enkle prototypeverktøy, verktøy beregnet på småserier og komplekse verktøy for masseproduksjon.
 
Stabil har fokus på konkurransedyktige priser og høy servicegrad. Vi utfører gode analyser av produkt- og verktøyløsninger, tilbyr korte leveringstider og raske iterasjoner i utviklingsprosjekt.

Stabil produserer formverktøy til tradisjonell sprøytestøp (også 2-komponent og 3-komponent), formblåsing og vakuum: 

 • Formverktøy med dimensjoner helt opp til 3 x 1,2 meter i både aluminium og stål
 • EDM-maskiner som gir mulighet for:
  • Kompleks geometri
  • Høye ribber
  • Dype spor
  • Skarpe hjørner

Noen eksempler på formverktøy vi har produsert innenfor plast:

 • Formverktøy for sprøytestøping av Akebrett «sno taxi» for Hamax/ HV-Plast for HV-plast AS
 • Formverktøy for formblåsing av luftinntak for Volvo lastebiler for IAC Group
 • Formverktøy for vakuum av beger for ferdigmat for RPC Bebo Food Packaging

Sprøytestøpeprosessen skjer ved at at råvaren plast varmes opp til det er lettflytende. Dette sprøytes inn i en form, der det også avkjøles. Når produktet har stivnet åpnes formen og produktet støtes ut. Deretter gjentas prosessen. Sprøyetstøping er godt egnet for større produksjonsserier.

Vakuumforming er å forme plast gjennom oppvarming av en plastfolie som strekkes over en form. Deretter suges folien mot en form ved å benytte vacuum.

Slippvinkelen ved vaccumforming bør være på minimum 3° grader. Dette for at produktet skal slippe formen når den er nedkjølt. Man kan oppnå dypere produkter gjennom å strekke plastfolien mekanisk, eller med luft, før den kommer i kontakt med formen og vacuum kobles til.

Fler av de vanlige termoplaster er godt egnet for acuumforming, den vanligste å bruke er HIPS (High Impact PolyStyrene).

Formblåsing skjer ved at et plastemne blir først gjort mykt ved oppvarming, og derpå ved hjelp av et gasstrykk presset (blåst) mot veggene i en form.