Verktøy for metall

Formverktøy for produksjon av produkter av metall

Vi produserer både enkle prototypeverktøy, verktøy beregnet på småserier og komplekse verktøy for masseproduksjon.

Stabil har fokus på konkurransedyktige priser og høy servicegrad. Vi utfører gode analyser av produkt- og verktøyløsninger, tilbyr korte leveringstider og raske iterasjoner i utviklingsprosjekt.

Stabil produserer formverktøy til smi, stansing og press-støp av metall:

 • Formverktøy med dimensjoner helt opp til 3 x 1,2 meter i både aluminium og stål
 • EDM-maskiner som gir mulighet for:
  • Kompleks geometri
  • Høye ribber
  • Dype spor
  • Skarpe hjørner

Noen eksempler på formverktøy vi har produsert innenfor metall:

 • Formverktøy for smiing av plog for Kverneland AS
 • Formverktøy for stansing av bunn for varmtvannsberedere for OSO for Norsk Stål Tynnplater AS
 • Formverktøy for press-støp av topplokket for SAAB for Rolvsøy Metallindustri

Press-støping er en støpemetode der flytende metall fylles i en form i løpet av tusendels sekunder og metallet størkner under høyt trykk, ofte med 1000 tonn lukkekraft. Prosessen gir mulighet til å produsere støpegods som samler flere funksjoner i en geometrisk komplisert komponent, uten behov for videre bearbeiding.

Kokilleverktøy

En form der flytende metall helles i formen for å støpe enkel geometri. Kokillestøping gjøres ved relativt enkte verktøy/former. Kort leveringstid med relativt beskjedene investeringer. Denne metoden egner seg også godt for større detaljer som muligens aldri skal produseres i store antall.

Stansing er å utforme et produkt eller en del av et gitt materiale ved hjelp av presskraft/slagkraft. Teknikken er at man har formet ønsket resultat i et verktøy for så å slå verktøyet igjennom et arbeidsstykke med stor presskraft.

Formålet kan være forskjellig alt fra gravering, forming, bøying, hulling eller utsparinger til gjenging og nagling. Fordelen ved stansing er at man slipper å bruke varme og teknikken kan benyttes på de aller fleste materialtyper for eksempel plast rustfritt stål og vanlig stål.

Metal kan formes gjennom kompresjonskrefter levert av en smipresse. Smiing er en produksjonsprosess som innebærer å forme metallet gjennom å hamre, presse eller rulle. Kompresjonskreftene blir levert at en hammer eller et formverktøy. Smiing kategoriseres ofte etter hvilken temperature det blir utført: kald eller varm.

Smiprosessen kan produsere deler med særs gode mekaniske egenskaper og minimalt med skrap. Helt forenklet kan man si at det opprinnelige materialet blir plastisk deformert til ønsket form – samtidig som det får utmattelsesstyrke .

Prosessen er økonomisk for masseproduksjon av deler med ønskede mekaniske egenskaper. Mange materialer kan smis. Typiske materialer er karbonstål, legert stål, rustfritt stål. Veldig myke metaller som aluminium, messing og kobber kan også smis.