Verktøy for gummi

Formverktøy for produksjon av produkter av gummi

Vi produserer både enkle prototypeverktøy, verktøy beregnet på småserier og komplekse verktøy for masseproduksjon.

Stabil har fokus på konkurransedyktige priser og høy servicegrad. Vi utfører gode analyser av produkt- og verktøyløsninger, tilbyr korte leveringstider og raske iterasjoner i utviklingsprosjekt.

Gummistøping

Gummistøping gjøres ved å presse en blokk gummi i en støpeform. Gummien utsettes så for varme som starter en kjemisk reaksjon. Mens det er variasjoner i metode bruker all gummistøping trykk og temperatur for å forme gummiproduktet. De tre vanligste metodene er sprøytestøp, kompresjonsstøp og transfer støp.

Stabil produserer formverktøy til sprøytestøp, kompresjonstøp og transfer støp av gummi:

 • Formverktøy med dimensjoner helt opp til 3 x 1,2 meter i både aluminium og stål
 • EDM-maskiner som gir mulighet for:
  • Kompleks geometri
  • Høye ribber
  • Dype spor
  • Skarpe hjørner

Noen eksempler på formverktøy vi har produsert innenfor gummi:

 • Formverktøy for sprøytestøping av gummi for Trelleborg AS

 • Formverktøy for kompresjonstøp av pakning for luke på bilferge for Trelleborg

 • Formverktøy for transfer støp av vibrasjonsdemper for vindmølle for Equinor for Trelleborg

Basert på prosessen for sprøytestøping av plast er en prosess for støping av gummi utviklet.
Materialet blandes i bulk og delt i bånd. Disse båndene med gummi mates i en skrue som fyller korrekt mengde gummi ei sprøyte. Gummien sprøytes så inn under høyt trykk og vulkaniseres.

Fordeler:

 1. Eliminerer behov for fohåndsbehandlede emner
 2. Eliminerer behov av manuell innlegging av emner
 3. Materialet kan forvarmes før det presses inn i formen noe som letter materialflyt og reduserer vulkaniseringstid
 4. Redusert syklustid
 5. Flassfrie former som fjerner etterbearbeinding
 6. Økonomisk prosess for store antall og nøyaktige deler.
 7. Mulig å produsere overstøpte produkter – for eksempel produkter med stål innlegg og gummi belegg
 8. Minimalt med materiale som går til spille.

 

Stabil Verktøyindustri sprøytestøp gummi

Prosessen starter med en ikke-vulkanisert gummibit som er tilpasset vekt og form.

Gummibiten mates manuelt direkte inn i formen før formen lukkes. Ettersom formen lukkes komprimeres gummien mellom formdelene og gummien flyter så den fyller kaviteten. Materialet holdes under høyt trykk og temperatur for å aktivere herdingen/vulkaniseringen. Syklustiden er et resultat av når delen er tilstrekkelig herdet/vulkanisert. Syklusen avsluttes med at formen åpnes og delen fjernes og neste syklus kan begynne.

Fordeler:

 1. Formen kan være mindre kompleks og billigere å produsere
 2. Det er lite materiale som går til spille i prosessen
 3. Prosessen passer for de fleste gummityper.

Transfer støping av gummi gjøres ved at gummi eller silikongummi blir injisert inn fra et overliggende kammer.

Transfer-støp likner kompressjonsstøp, men prosessen starter med en ikke vulkanisert gummibit som har blitt kuttet til en spesifisert form og vekt. Gummibiten plasseres I en del av verktøyet som kalles “pot”. Når stempelet presses frem fordeles den ikke vulkaniserte gummien I formrumene gjennom et løpssystem. Materialet holdes under høyt trykk og temperatur for å aktivisere vulkaniseringen. Syklustiden bestemmes av hvor lang tid sdet tar å oppnå optimal herding. Ved slutten av syklusen fjernes delene og neste syklus kan starte.

Fordeler:

 1. Kortere syklustider enn ved tradisjonell kompressjonsstøp
 2. Kan produsere deler med veldig høy grad av nøyaktighet
 3. Kan ha kompleks geometri og overstøp.

Plast granula - Stabil Verktøyindustri