Senkgnist

Senkgnist – Når tradisjonell maskinering ikke strekker til

Senkgnist er en høypresisjons bearbeidingsmetode som benyttes når tradisjonell maskinering ikke strekker til. Prosessen involverer bruk av termisk energi (varmeenergi) for å fjerne materiale fra et arbeidsstykke for å skape ønsket form. Ofte er det geometri som er vanskelig eller umulig å skape med mer konvensjonelle maskineringsmetoder.

Gnistbearbeiding, Senkgnist, Senkerosjon, gnisterosjon er forskjellige betegnelser som brukes om hverandre.

Prosessen

Først lages en elektrode med motsatt fasong av geometrien arbeidsstykket skal ha.
Så kobler man strøm fra elektroden til det elektrisk ledende arbeidsstykket man skal bearbeide, samtidig som disse begge er nedsenket i en dielektrisk væske (elektrisk isolerende væske, her olje)

Elektroden senkes sakte mot arbeidsstykket til gnister flyr. Gnistene smelter så deler av emnet, samtidig som den dielektriske væsken fører bort de bearbeidede partiklene. I en bearbeidingsprosess kan antallet gnister komme opp i 200.000 per sekund.

Definert overflatestruktur av høy kvalitet

I senkerosjon kan prosessen styres så overflatestruktur blir helt ensartet og definert på emnet som eroderes. Det kan eroderes fra «gnistpolert» til en ganske grov struktur. Oftest benyttes VDI som betegnelse på ønsket overflatestruktur på et gnisterodert emne.

Kompleks geometri

Senkerosjon kan klare geometri som er vanskelig eller umulig med mer konvensjonelle bearbeidingsmetoder:

  • Spor/sprekker i materiale – med standard elektroder på 0,1mm og gniststalte på 0,02mm kan prosessen skape sprekker ned til 0,15mm bredde
  • Ikke gjennomgående kilespor eller spliner
  • Gjenger
  • Gravering av logoer i flater som er umulig å nå med en graveringsfres

Ingen mekanisk kraft benyttes

Prosessen og bearbeiding er kontaktløs, noe som betyr at inngrepsvinkelen på bearbeidingen ikke betyr noe. Et hull vil bli 100 prosent rett samme hvor på en bolt man forsøker å bore.

Materialer/hardhet

Alle materialer som leder elektrisitet kan bearbeides med senkgnist. Det spiller liten rolle om stål er herdet eller ikke – det er derfor mulig å unngå potensiell materialdeformasjon fra en herdeprosess ved å herde før senkgnist.

Nesten skarpe innvendige hjørner er mulig å oppnå – hjørneradien begrenses av gnistspalten som kan være 0,02mm.

Boring av hull

Uavhengig av hardhet på materialet som bearbeides kan hull bores – enten de skal være flatbunnede eller gjennomgående.

Senkgnist og presisjon

EDM er veldig godt egnet til å produsere ekstremt nøyaktige detaljer. +/-0,012mm

Stabil innehar Nordens største senkgnist med kapasitet til å ta fem tonn tunge elektroder.
Stabil produserer NDT-testblokker.