Engineering

Vi hjelper deg med engingeering

Stabil verktøyindustri har både gjennom egen kapasitet og gjennom et partnernettverk mulighet til å tilby ekstra tjenester:

  • Design og utvikling for mekaniske deler
  • DFM analyser – design for produserbarhetsanalyser
  • Flytsimuleringer
  • Prøvekjøring / igangkjøring av nye produksjonsprosesser
  • Masseproduksjon
  • Oppmåling av enten form eller støpte produkt


Ta kontakt dersom du ønsker hjelp med ditt produkt.